fbpx

Crunchy Hatch® Chile Roll

Sushi roll made with Spicy Tuna and Cucumber. Topped with Hatch Chile, Fried Onion, and Cilantro. Drizzled with Spicy Mayo, Japanese BBQ Sauce, and Sriracha.

Please review finished package label for allergens.

my_MMMyanmar

Crunchy Hatch® Chile Tuna Roll

Crunchy Hatch® Chile Tuna Roll

ဒီအာဟာရဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်သင်ဆူရှီဝယ်ယူသည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးကွဲပြားသည်။ အသေးစိတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကိုရည်ညွန်းပါ